×

- مطالعات بازار و برنامه ریزی استراتژیک

- گام بندی راه اندازی کسب و کار

- مطالعات امکان سنجی(FS-BP-MP) در حوزه های بازرگانی و فناوری

- مشاوره و ارائه راه کار نقل و انتقال ارز و کالا

- سازماندهی کسب و کار در پیش و بعد از راه اندازی


تماس با ما