×

- تدوین طرح توجیهی برای ارائه به سرمایه گذار

- ارائه راهکارهای قانونی و تجاری جهت تامین سرمایه

- مشاوره در زمینه فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت


تماس با ما