×

- شتاب دهی جهت صادرات خدمات و محصولات

- سرمایه گذاری در استارتاپ های صادراتی

- درآمد زایی ارزی از طریق ارائه خدمات فناوری اطلاعات

تماس با ما